Välkommen på spökfest!

Vi välkomnar dig på spökfest fredag 7.11 kl. 19 i spökslottet Bergö UF.
I skattkammaren bjuds på läskiga godheter med kokande blodröd saft.

Kläd ut dig till något skrämmande så inte Bergö spöket tar dig på vägen dit!

Mamma och pappa får också komma med, om de vågar!!!
hälsningar, Hem och Skola spökföreningen.

Spökfest – inbjudan