Vad vi gör

Föreningens främsta uppgift är följande:

  • att vi lär känna och förstå varandra
  • att hela familjen deltar
  • att diskutera aktuella ämnen och frågor
  • att förstärka vi-andan
  • att få samhörighet, inte bara kring föräldrar men också skolan
  • att vi säger nej för mobbning, såväl mot barn, föräldrar och lärare
  • och sist men absolut inte minst, att våra barn har det bra!

Du skall alltid känna dig välkommen att diskutera om ärenden kring hem och skola till någon av medlemmarna i vår förening, är det en svår fråga skall vi gemensamt försöka finna den som kan hjälpa i sådan situation.

Sedan skall vi inte glömma bort och ha roligt, tillsammans med andra föräldrar, barn och lärare i samband med olika evenemang.